top of page

Taşınma Yönetim Sistemi ve Ağı

Taşınma Yönetim Sistemi ve Ağı

Küresel ölçekte hizmet sunumunu izlemek için Yönetim sistemi ve Ağı önem taşır.

BAFA kullanmış olduğu yönetim sistemini SAP yazılımı ile güçlendirerek Tüm müşterilerinin ev eşyalarını eski adresinden yeni adresine kadar olan taşınma sürecini sistemsel olarak organize eder ve Tüm dünyadaki ofisleri ile iletişim ağını basite indirgeyerek en üst düzeyde Taşınma Yönetimi ve Hizmet Ağını sağlar.

logo
bafalogo
bottom of page